pátek 1. ledna 2010

Týrané ženy...

Každá piata žena je týraná. Fyzicky, psychicky, ekonomicky.. Jedna, dve, tri, štyri,...piata žena. Zaujíma nás to?

Ženy žijúce pod jednou strechou s človekom, ktorý ich bije pretože si lieči svoj komplex menejcennosti, pretože takto reaguje na stres, (pretože pokračuje v správaní rodiča, ktorý pod vplyvom alkoholu nekontroloval svoju agresiu a toto sa prenáša ďalej), musia vykonať množstvo práce a obety, aby vydržali do nasledujúceho dňa.

úterý 22. prosince 2009

Násilie vo vzťahoch

Násilie v partnerských vzťahoch nie je hádka. V prevažnej väčšine prípadov je jeho obeťou žena a útočníkom jej manžel alebo bývalý manžel, resp. partner (v 99 - 95 %). V malom počte prípadov násilia (1 - 5% z celkového počtu prípadov) násilné správanie proti svojmu partnerovi smerujú ženy. Násilie je často namierené proti deťom, niekedy proti seniorom a občas sa vyskytuje i v lesbických a homosexuálnych vzťahoch. Je to stav, resp. cyklicky sa opakujúca situácia, v ktorej partner s väčšou mocou (spoločenskou, ekonomickou, politickou, fyzickou, atď.) zneužíva svoje postavenie. Svoju moc potrebuje dokazovať, upevňovať a posilňovať. Dôvodmi sú maskulínna výchova (vnucovanie vzorov mužnosti už od detstva, prejav demonštrácie mužskej sily), tolerovanie násilia v spoločnosti, historicky vytvorená sociálna, politická a ekonomická rodová nerovnosť a závislosť žien na mužoch, náboženské a kultúrne tradície, ktoré priamo a nepriamo určujú mužom právo pokladať ženu (a deti) za svoj majetok a rozhodovať o nich, ako aj všeobecná neinformovanosť o ľudských právach a mýty o nedotknuteľnosti súkromia rodiny.

Týranie a zneužívanieVäčšina týrania a zneužívania sa pácha skryto. Hlavne sexuálne zneužívanie sa odohráva v tajnosti a obeť sa bráni čokoľvek povedať. Preto je dôležité uvedomiť si, ako ku zneužívaniu môže dojsť a aké môže mať následky.
Zneužívané dievčatá a ženy môžu mať nočné mory a poruchy spánku. Môžu stratiť chuť k jedlu(mentálna anorexia), alebo trpieť vážnymi a častými bolesťami brucha. Mladé ženy väčšinou zažívajú pocit straty a izolácie. Je pre nich obtiažne niekomu dôverovať a majú vzťahové problémy s ostatnými, predovšetkým s osobami opačného pohlavia. U zneužívaných žien sa v neskoršom období života vyvinú veľmi vážne problémy - možno nikdy nebudú môcť prežiť sexuálne uspokojenie.

pondělí 21. prosince 2009

Násilie páchané na ženách ma viacero podôb:


1. Fyzické násilie zahŕňa všetky možné formy násilného zaobchádzania od kopania, bitia, ťahania za vlasy, pálenia cigaretami, pichnutia ostrým predmetom, postrelenie až po vraždu. Násilie sa stupňuje, dochádza k nemu čoraz častejšie a brutálnejšie.

2.Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie. Žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. K tejto forme násilia patrí napríklad zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie, nadávky. Veľmi časté výroky, že sa žena zbláznila, je psychicky chorá, namýšľa si. Muži používajú takéto tvrdenia, keď chcú odvrátiť pozornosť od vlastných činov tým, že hľadajú „problém“ v žene.

3. Sociálne násilie ma za cieľ izolovať ženu. Patrí sem napríklad bránenie styku s rodinou alebo s priateľkami, uzamknutie bytu, znemožňovanie telefonovania a podobne.

4. Ekonomické násilie predstavuje zneužívanie moci pri disponovaní finančnými prostriedkami. Muž obmedzuje prístup žene k peniazom, neposkytuje peniaze na chod domácnosti, zakazuje partnerke chodiť do práce, zatajuje výšku svojich príjmov a majetok, ale pritom kontroluje príjmy ženy.

5. Sexuálne násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené.

Formy psychického týrania!


I. Aké sú formy neznesiteľného života v manželstve alebo v rodine, aká je podoba týrania?

Formy psychického týrania:
Ponižovanie – prílišné sebavedomie muža, falošný pocit nadradenosti, strata sebadôvery, nedostatočnosti i neschopnosti, ktoré sa potom kompenzujú ponižovaním či priamo opovrhovaním manželky, matky ...
Irónia, výsmech – často je to zakódované v povahe muža; ten, keď na sebe „nepracoval“, keď nevedel kvalifikovať, správne ohodnotiť svoje názory, keď sa cítil šťastným, že mohol druhého – a to aj mimo manželstva – zironizovať a vysmiať, potom je samozrejme, že objektom, na to najvhodnejšou osobou je manželka.
S ničím nie je spokojný – nespokojný s pripraveným jedlom, s vyžehlenou košeľou, s uprataným – neuprataným bytom, s deťmi – ako si poukladali v predsieni topánky, so sexuálnym životom, so správaním sa manželky v spoločnosti alebo v prítomnosti iných, známych, ktorí prídu na návštevu.
Možno si viete predstaviť to neustále psychické napätie, neustále striehnutie: len aby manžel bol spokojný! – Samozrejme – je to týranie, psychické týranie.
Formy telesného týrania:
Podvýživené deti – a to pre nedostatok prostriedkov na živobytie nie však preto, že by tieto prostriedky neboli, ale pre ich nesprávne využitie; v jeden deň hoj, na druhý deň joj; v jeden deň hojnosť, na druhý deň hlad.
Alkohol – tu sa napĺňa to biblické: rozum sa zatemnil a vôľa sa naklonila k zlému. Následky nemierneho používania alkoholu sú bitky, modriny, nočné úteky z domu, hrubosť, vulgárnosť, zaostávanie detí v škole, pocit hanby týraných detí, manželky ...
Násilnosti – tie sú rozličného druhu – žena sa stáva akoby slúžkou, dokonca otrokyňou, bezprávnou osobou na ponižujúce sexuálne znásilňovanie, ktoré sa niekedy zo strany muža nezastaví ani pred vlastným dieťaťom, pred vlastnou dcérou ...
A toto fyzické násilie v ojedinelých prípadoch môže vyvrcholiť v rodinnej dráme: vo vražde.

neděle 20. prosince 2009

Všeobecné radyKaždá jedna situácia domáceho násilia si vyžaduje jedinečné riešenie alebo východisko. Tu je niekoľko všeobecných rád, ktorými sa možno riadiť:

1.Násilníctvo nie je normálne, preto ho neospravedlňujte. Pamätajte si, že to nie je vaša vina.

2.Ak vidíte, že sa násilník nemení, vyhľadajte pomoc odborníka (psychológ, psychiater, manželská poradňa)

3.Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude horšie. Každá závislosť potrebuje liečbu.

4.Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu. O problémoch komunikujte so svojou rodinou, priateľmi alebo susedmi, nikdy neviete, kto vám podá pomocnú ruku. Svedectvá vašich najbližších sa môžu zísť pri policajných šetreniach aj na súde.

5.Ak v dôsledku domáceho násilia vyhľadáte lekársku pomoc, dôkladne zdokumentujte vaše zranenie.

6.Nedovoľte, aby ste trpeli vy alebo vaše deti, nezaslúžite si to. Uvedomte si svoju cenu. Máte právo na život bez násilia.

7.V prípade, že nemáte kam ísť, na istý čas vás prichýlia v krízových centrách alebo v útulkoch pre týrané ženy.

8.Vyhľadajte pomoc sociálnej pracovníčky na oddelení sociálnych vecí okresného úradu alebo psychologičky v centre poradensko-psychologických služieb.

9.Máte právo na normálny a plnohodnotný život, ako každá iná žena.

10.Nezabudnite, že všetko závisí od vašej voľby.

pondělí 7. prosince 2009